El bruel

Bruel, Regulus ignicapilla

El bruel (Regulus ignicapilla) és un ocell que podem trobar a qualsevol punt del nostre terme. Nerviós i minúscul (només fa uns 7-8 cm, la meitat que un pardal), sol moure’s en grups de 5-10 individus pels matolls i capçades dels arbres tot pentinant-los a la recerca de petits insectes.

Té una cresta taronjada que en facilita la identificació, sempre i quan tingueu la sort, o l’encert de veure’l amb binocles en el curt instant en que s’atura en una branca