El corriol petit

Corriol petit (Charadrius dubius). Natura Singular

El corriol petit (Charadrius dubius) viu en els espais oberts que ara hi ha al voltant dels rius Francolí i Milans.

Aquest petit ocell no és gens amagadís i és relativament fàcil d’acostar-s’hi, però resulta sorprenentment difícil de veure quan es queda quiet.

Menja insectes i altres petits invertebrats que troba tot pasturant en grupets de dos a quatre individus, tant en les graveres i conreus propers al riu com a l’aigua poc fonda, tot removent el fons amb els peus per a fer moure les seves preses.