El papamosques gris

Papamosques gris (Muscicapa striata). Natura Singular

Tal i com indica el seu nom, el papamosques gris (Muscicapa striata) és un insectívor voraç. Petit com un pardal i de color grisós, sol esperar les seves preses des d’un punt descobert per a caçar-les al vol, amb el seu bec prim, i tornar al punt de partida per a menjar-se-les.

Tot i que és relativament freqüent durant els passos migratoris de primavera i tardor, és un nidificant escàs a la Conca, doncs prefereix els ambients costaners.

Fa fins a dues postes de 4 a 6 ous en un niu que la femella construeix en arbres o edificacions. La incubació dura 13 dies i els polls s’envolen als 14 dies.