El toixó

El toixó (Meles meles) és un dels mamífers més discrets de les nostres contrades, doncs passa el dia amagat als seus caus subterranis, anomenats teixoneres, dels que només surt de nit per a anar a menjar. La base de la seva alimentació són els cucs de terra, que complementa amb molts vegetals com aglans, fruites o tubercles, així com conills i altres petits mamífers, malalts o amb dificultats de moviment, doncs les seves potes curtes estan fetes per a excavar i no per a empaitar animals ràpids.

Els toixons viuen en clans, o grups familiars, de fins a una dotzena d’individus que ocupen una teixonera, que pot ser molt gran, amb múltiples entrades i diversos túnels i cambres. La vida a la teixonera està regida per estrictes normes de comportament que tenen l’objectiu de garantir la continuïtat del clan: tots els membres del clan defensen junts el seu territori per a maximitzar la força, però en canvi, surten a menjar en solitari per a aprofitar tots els recursos, i només una parella dominant es reproduirà evitant excessos de població en un territori.

Ocasionalment causa danys a l’agricultura, especialment als camps de moresc, tot i que hi ha pagesos que afirmen que els danys són molt limitats doncs el toixó només agafarà una panotxa que s’acabarà sense fer més malesa