El vidriol

Sovint confosos amb serps, els vidriols (Anguis fragilis) són de fet, sargantanes sense potes, el resultat de l’adaptació d’aquest inofensiu rèptil a la vida excavadora i subterrània. El seu color és marronós i notablement lluent, la cua sol finalitzar en rodó doncs el vidriols, com les sargantanes són capaces d’autoseccionar-se la punta de la cua per a escapar dels depredadors, és per això que també se l’anomena serp de vidre.

Viuen en hàbitats diversos, des de boscos fins a conreus, amb preferència per zones humides i de sòl tou on pot trobar cucs de terra i llimacs dels que s’alimenta. D’hàbits nocturns i crepusculars, els vidriols són notablement lents cosa que els fa molt vulnerables als atropellaments en carreteres i camins.

Vidriol (Anguis fragilis). Natura Singular