Els bolets

No comestible! Reig bord, Amanita muscaria
No comestible! Bolet Reixa del diable, Clathrus ruber

La humitat de la tardor ens porta els bolets, que molts esperem amb gran afició. Els bolets són estructures temporals dels fongs, organismes filamentosos que viuen tot l’any discretament teixint el miceli, un tel blanquinós sovint visible entre la fullaraca.

El miceli funciona com un eficient colador que captura nutrients del terra del bosc. Alguns fongs s’associen amb arbres per a intercanviar-se nutrients de manera mútuament beneficiosa, és per això que per a trobar alguns bolets hem de cercar prop d’arbres de tipus molt concret: els rovellons (Lactarius deliciosus i L. sanguifluus) i mucoses (Hygrophorus latitabundus) prop de pins, els ceps (Boletus edulis i B. aereus) i rossinyol (Cantharellus cibarius) prop d’alzines, rebolls i castanyers.

Els bolets són però simplement els cossos fructífers dels fongs, i la seva funció és la de produir i propagar milions d’espores. Són doncs els fruits que ens ofereixen els fongs a canvi d’escampar les seves espores pel terra del bosc. Al marge dels bolets comestibles molts altres són fascinants d’observar amb colors i formes quasi bé infinites