Estol de caderneres

Estol Caderneres (Carduelis carduelis). Natura Singular

A l’hivern, les poblacions residents de caderneres (Carduelis carduelis) es veuen reforçades per contigents de migrants del centre d’Europa i poden formar estols de diversos centenars d’individus, com és el cas dels de la foto, capturada davant mateix del Castell de Milmanda a principis de gener.

Estol Caderneres (Carduelis carduelis). Natura Singular
Estol Caderneres (Carduelis carduelis). Natura Singular