La floració primaveral

Com cada any, arbres fruiters com aquesta prunera (Prunus domestica) es desperten del son hivernal tot produint milers de flors de perfum embriagador. 

El seu objectiu és cridar l’atenció d’insectes com aquesta abella (Apis mellifera), que les pol.linitzaran a canvi d’una quantitat sempre reduïda de nèctar: cal que l’insecte es desplaci a un altra flor tan aviat com s’ha impregnat de pol.len.

Abella (Apis mellifera) i flors de prunera (Prunus domestica). Natura Singular