La serp de collaret

Aquesta petita serp (Natrix natrix), de fins a 120cm, habita en la proximitat d’ambients aquàtics. Els juvenils viuen fonamentalment a l’aigua, ja sigui rius, basses o tolls, on cacen cucs, larves d’insecte i capgrossos. Ja d’adulta, la serp de collaret té preferència per àrees de terra seca on cerquen gripaus i petits rosegadors, però també sol acostar-se a l’aigua on captura peixos i granotes

D’hàbits fonamentalment diürns doncs s’escalfa per insolació directa, aquesta serp hiverna de novembre a febrer quan el Sol és més dèbil. No és verinosa ni perillosa, però si se la molesta pot descarregar una substància pudorosa molt molesta.

Serp de collaret, Natrix astreptophora. Foto: Cristian Luque

Serp de collaret (Natrix astreptophora). Foto: Cristian Luque

Errata

En el Natura Singular de l’Octubre del 2018 (versió impresa a el Francolí)  es va publicar per error la foto d’una Serp verda (Malpolon monspessulanus) recent nascuda.

Les serps poden ser difícils de determinar-ne l'espècie doncs presenten una gran variabilitat de caràcters físics externs tan al llarg de la seva vida com entre individus d’edats similars.

Moltes gràcies al Cristian Luque que m’ha indicat l’error i cedit la foto.

Serp verda recent nascuda (Malpolon monspessulanus)