La titella

Titella (Anthus pratensis). Natura singular

De la mida d’un pardal comú, tons bruns-olivacis i llarges ungles (fixeu-vos-hi a la foto), la titella (Anthus pratensis) ens visita a a l'hivern, d’octubre a març, doncs nia al centre i nord d’Europa. La trobarem en planes i àrees obertes prop d’alguna massa d’aigua, ja siguin basses, torrents o rius. S’alimenta de llavors i petits invertebrats que troba al terra tot pasturant. Com en tants altres ocells, la titella té un nom evocatiu del seu cant, un tsi-tsi-tsi que emet en volar.