El gat mesquer

El gat mesquer o geneta (Genetta genetta) és un carnívor comú a les nostres terres, però difícil d’observar degut als seus hàbits estrictament nocturns.

Aquest carnívor de talla mitjana (arriba fins als 1,2m de llarg, tot i que la meitat és cua, assolint fins a 2Kg de pes) és un depredador implacable que s’alimenta bàsicament de petits rosegadors, com ratolins i talps, que troba pels boscos que patrulla cada nit, tot i que ocasionalment pot matar preses més grans o assaltar algun galliner.

Sembla ser que les poblacions europees són descendents de genetes domèstiques, que els romans introduïren com a control de plagues en les granges, segles abans que els gats domèstics (provinents d’Egipte) es popularitzessin .