La floració de l’estepa

Abella i estepa

Un dels espectacles que ens ofereix la primavera, sobretot si, com enguany, les pluges han estat generoses i ben distribuïdes, és la floració de les estepes, uns matolls de fins a 1,5 metres d’alçada molt comuns en vores de camins, marges o clarianes del bosc. Les estepes fan flors grans, d’uns cinc centímetres de diàmetre amb el centre de color groc i els pètals de color rosa (l’estepa blanca, Cistus albidus) o de color blanc (l’estepa borrera, Cistus salviifolius).

Les flors de l’estepa són un reclam molt eficient per a molts insectes, el seu color net i gran mida les fa visibles des de distància, però és l’abundant pol·len (que molts insectes mengen) i nèctar els que estimulen als insectes a buscar-les amb avidesa i, de pas, pol·linitzar-les. En les mates d’estepa florida sovint hi veureu abelles, papallones i mosques o fins i tot grups d’escarabats que completen el festí en còpules comunals.

Menjar i reproducció, les dues grans forces de la natura resumides en una flor.

 

 

 

Abella i estepa
Insectes i estepa